Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatneRydzyński Ośrodek Kultury otrzymał kolejne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał kolejne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekty zostały złożone w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowlane dwóch projektów to ponad 65 tys. zł, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej to blisko 43 tys. zł. Pierwszy projekt pn. "Rydzyńskie Wianki" odbędzie się w czerwcu 2014 r. Całkowity koszt tej operacji wynosi 25.811,70 zł z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej to 16 924,28 zł. Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie pn. "Zakup elementów strojów ludowych dla ZTL Moraczewo" opiewa na kwotę 39.566,81 zł , z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej to 25 825,30 zł.

Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. "Dzień wiatraka". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to około 30 tys. zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 22 tys. zł. Realizacja projektu planowana jest na koniec sierpnia 2013 roku.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko dofinansowana ze środków Unii Europejskiej
Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to około 160 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 100 tys. zł.

Plac zabaw na osiedlu "Rydzyna 2000" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny - plac zabaw". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to około 40 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 25 tys. zł. Realizacja projektu planowana jest na połowę 2013 roku.

Unia Europejska - Kapitał Ludzki - DOBRA PERSPEKTYWA - 2012
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie od 2008r. realizuje projekt "Dobra perspektywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową kobiet i mężczyzn z gminy Rydzyna, klientów pomocy społecznej, w szczególności tych, którzy pozostają bez zatrudnienia lub są osobami bezrobotnymi. W roku 2012 budżet projektu "Dobra perspektywa" zawiera się w kwocie 122.173 zł z tego dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej wyniesie 109.344,83 zł, natomiast z funduszu gminnego 12.828,17 zł. W 2012r. w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a także dwa kursy kwalifikacji zawodowych: kurs konserwatora terenów zielonych oraz kurs "Profesjonalne sprzątanie", z których skorzystało 12 osób. Uczestnicy kursów mieli możliwość zdobycia swojej wiedzy podczas zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych zorganizowanych min. w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie oraz Pływalni "Akwawit" w Lesznie.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. " Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji wykonane zostaną roboty remontowe polegające na m.in. wykonaniu nowych kominów, wyśmianie pokrycia dachu, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drewnianej, ociepleniu budynku. Łączny koszt projektu to około 96 tys. zł.

Dofinansowanie Rynku z Unii Europejskiej
Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. Łączny koszt projektu to ponad 1,8 mln zł.

Program Comenius w gimnazjum w Rydzynie po raz drugi
Po raz drugi Gimnazjum w Rydzynie rozpoczęło program z funduszy unijnych "Comenius", pod tytułem "Uwielbiam europejskie tradycje ludowe". Program będzie realizowany do lipca 2013 roku. Koordynatorem jest Agata Borkowska, nauczyciel języka angielskiego, która całość materiału opracowała z pomocą Anity Witkowskiej i Magdaleny Giernaś - Strakulskiej. Przy tym projekcie Gimnazjum będzie współpracowało ze szkołami z Turcji, Portugalii, Bułgarii i Włoch. Tematem współpracy będzie prezentacja tradycji ludowych danego kraju i zapoznanie się z tradycjami ludowymi innych krajów. W projekcie wezmą udział uczniowie klas I i II, którzy będą najbardziej zaangażowani w projekt i będą spełniali podstawowe warunki uczestnictwa. W listopadzie odbędzie się pierwsze spotkanie w Turcji. Zostaną ustalone szczegóły poszczególnych działań. Mając dobre doświadczenia z poprzednich wyjazdów liczymy na to, że i tym razem wszystko się uda. Gimnazjum im. Sułkowskich otrzymało grant w wysokości 15 000 euro, tj. około 60 000 zł.

Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej
Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 610 344,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanlnych projektu. Łączny koszt projektu to ponad 1 mln zł.

Program Comenius w Szkole Podstawowej w Dąbczu
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu otrzymała w lipcu 2011 roku grant w wysokości 20.000 euro, tj. około 80.000 zł, na realizację projektu pn. "Oszczędzaj energię - przyszłość planety jest w twoich rękach". Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej - Program Comenius. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13. Głównym celem projektu jest ukazanie uczniom, że oszczędzanie energii nie jest lokalnym problemem, ale dotyczy nas wszystkich i że należy wspólnie, w międzynarodowym gronie dyskutować na ten ważny temat i szukać nowych rozwiązań proekologicznych. Ponadto realizacja projektu pozwoli uczniom na poznanie nowych rówieśników, ich ojczyzny, zwyczajów i kultury oraz na doskonalenie umiejętności językowych.

 Starsze newsy          góra strony  |  wstecz

      www & bip by www.Halpress.eu
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl