Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatneOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
W dniu 19 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jabłonna". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce zamówienia publiczne - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 5 grudnia 2013 roku o godz. 10.00.

Obchody Święta Niepodległości w Zamku w Rydzynie
Z okazji Święta Niepodległości w Sali Balowej Zamku w Rydzynie odbyła się Inscenizacja Patriotyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie oraz Koncert w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Podczas uroczystości Burmistrz Grzegorz Jędrzejczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bonifacy Skrzypczak wręczyli przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna".

RYDZYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - GALERIA i WYNIKI


Dofinansowanie dla biblioteki
Biblioteka publiczna w Rydzynie działająca w ramach Rydzyńskiego Ośrodka Kultury otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.600,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Zadanie to będzie zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. W związku z otrzymaną dotacją Rydzyński Ośrodek Kultury zachęca wszystkich czytelników do zgłaszania propozycji zakupu nowości wydawniczych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada br.

Obchody Święta Niepodległości
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny zapraszają mieszkańców na uroczystości obchodów Święta Niepodległości: godz. 16.00 Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę - Kościół Parafialny P.W. ŚW. Stanisława Biskupa; godz. 17.00 Uroczysty Koncert z okazji Święta Niepodległości - Sala Balowa Zamku w Rydzynie.

Nowe drogi w Dąbczu oraz Kłodzie
Zakończono realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda". Zadanie to dofinansowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 178.750,00 złotych. Wykonawcą inwestycji była firma TOMBUD Tomasz Kozłowski z Leszna, która zrealizowała zadnie za 429.983,40 złotych.

RYDZYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
RYDZYŃSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego na BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2013 r., start godz.11.11 przy Hali Sportowej W Rydzynie, trasa ok. 11 km. Szczegóły w załączeniu.

Komunikat - Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Informujemy mieszkańców gminy Rydzyna, od których są odbierane w każdy piątek miesiąca zmieszane odpady komunalne, że przypadający na dzień 1 listopada odbiór odpadów zostaje przesunięty na sobotę 2 listopada.

Sprzątanie Świata
Jak co roku w październiku placówki szkolne, a także przedszkolne z terenu Gminy Rydzyna wzięły udział w popularnym na całym świecie "Dniu sprzątania świata". Na szczególne wyróżnienie, za wzorową organizację oraz 100% frekwencję zasłużyli przedszkolacy, których można uznać za wzory do naśladowania. Przedszkolacy nie tylko ciężko pracują w ten dzień zbierając śmieci pozostawione przez nieodpowiedzialne osoby, ale także dowiadują się, co dalej z tymi odpadami się dzieje. Pokazową lekcję naszym maluchom udzielili pracownicy Miejskiego Zakładu Oczyszczania z Leszna

Informacja o konsultacjach w sprawie "Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 4 listopada - 15 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014".

 Starsze newsy          góra strony  |  wstecz

      www & bip by www.Halpress.eu
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl