Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatneŚWIĘTO DRZEWA
Tradycyjnie, jak co roku, w święto drzewa, Ci którym czyste środowisko, a przede wszystkim życie w pięknej okolicy jest szczególnie bliskie uczestniczyli w akcji sadzenia drzew. W tym roku na szczególne wyróżnienie zasługuje młodzież oraz opiekunowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Rydzyny. Z wyhodowanych przez uczniów tej placówki 3 metrowych sadzonek drzew, uzupełniono zadrzewienie na Alei Sułkowskiego. W tym samym czasie przedszkolacy z Jabłonny na swoim placu zabaw, obok wcześniej posadzonych okazałych kasztanów, wierzb i klonów, posadzili piękny dąb czerwony, z nadzieją, że w przyszłości z jego owoców zrobią żołędziowe ludki. Nowy dąb i jarzębina zostały posadzone obok przedszkola Kłodzie. Z kolei w rydzyńskiej placówce przedszkolnej oprócz sadzenia drzew, zorganizowano wiele zabaw dla dzieci związanych z "Dniem drzewa". Dzieci na zajęciach plastycznych wykonały ogromne papierowe drzewo, a na zajęciach na świeżym powietrzu poznawały różne gatunki drzew.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
W dniu 11 października 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych, położonych w Dąbczu przy ul. Brzozowej - II część.

Budowa nowych chodników
W kilku miejscowościach gminy Rydzyna trwają prace związane z budową nowych chodników. W miejscowościach Robczysko oraz Tworzanice budowa nowych chodników realizowana jest wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych. Natomiast w miejscowości Kłoda budowa nowego chodnika realizowana jest przez grupę techniczną pracowników Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Budowa nowego chodnika w Kłodzie współfinansowana jest z funduszu sołeckiego wsi Kłoda. Wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się do połowy listopada.

Konserwacja pomnika Trójcy Świętej w Rydzynie
Zakończył się trzeci i ostatni etap konserwacji pomnika Trójcy Świętej w Rydzynie. Prace zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Leszczyńskiego. Na prace konserwatorskie Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł ze środków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 10 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Międzynarodowy plener malarski
Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie gościło w dniach 23.09 - 27.09 grupę młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec. Uczniowie przybyli z Grund - und Oberschule Lehnin "Heinrich Julius Bruns". Wraz z koleżankami i kolegami z Polski uczestniczyli w międzynarodowym plenerze malarskim. Warsztaty plastyczne pod kierunkiem Dyrektorki Gimnazjum Jolanty Kotyś odbyły się w szkole. Następnie można było wykorzystać zdobyte umiejętności w plenerze.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 5 października 2013 r. od godziny 6:00 na terenie GMINY RYDZYNA odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawić przed posesję w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
W dniu 19 września 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rydzyna - ulica Dembowskiego". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce zamówienia publiczne - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 4 października 2013 roku o godz. 10.00.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda
Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda. Zadanie to dofinansowane jest ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 153.750,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma TOMBUD Tomasz Kozłowski z Leszna, która zrealizuje zadnie za kwotę 429.983,40 zł. Pod koniec sierpnia zakończono przebudowę drogi w Dąbczu, natomiast obecnie prace budowle trwają w Kłodzie.

Remont świetlicy w Lasotkach zakończony
Zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki". Na realizację tego zadania gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Marek Konieczny z Ponieca. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 71.086,08 zł.

POWRÓT KRÓLA W RYDZYNIE
Tradycyjnie początek września w Lesznie i Rydzynie upłynie pod znakiem "Powrotu króla". Impreza nawiązująca do postaci dwukrotnego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, który w naszym regionie spędził wczesne lata swego życia, zaplanowana została na weekend 7-8 września. Już w najbliższą niedzielę 8 września król przeniesie się do Rydzyny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz rodziny z dziećmi, do wspólnej zabawy. Dla spragnionych przygód i odkrywania tajemnic zaplanowano grę miejską pt. "Intryga królewska - poszukiwanie rydzyńskiego skarbu", która wystartuje ok. godz. 16.00 przy Zamku w Rydzynie.

 Nowsze newsy  Starsze newsy          góra strony  |  wstecz

      www & bip by www.Halpress.eu
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl