AKTUALNOŚCI
Wydarzenia z powiatu
Gorące tematy
Kronika policyjna
Pogoda
Program TV
Wyniki LOTTO
Rozkład jazdy PKS
Rozkład jazdy PKP
Kursy walut
Oferty pracy
Kino w Górze
Kościoły

SPORT
Zapowiedzi
Piłka Nożna
Sport Szkolny
Inne

INNE
Ogłoszenia drobne
Foto galerie
Informator regionu

REKLAMA
miejsce na twój banner


DOMENY
INTERNETOWE

www.TwojaFirma.pl
www.Nazwisko.eu
Nie pozwól nikomu zająć adresu z nazwą Twojej firmy lub Twoim nazwiskiem.
Zainwestuj w przyszłość!
[KLIKNIJ]


Nowe witacze na rogatkach Sicin.Projekt dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej.

   Dnia 31 sierpnia 2011r Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2011 r.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Z gminy Niechlów dofinansowanie otrzymało: Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach na inicjatywę pt.„Odnowa Wsi Dolnośląskiej szansą na promocję zasobów kulturowych i przyrodniczych wsi Siciny”. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów otrzymało dotację na przedsięwzięcie pt. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez stronę internetową wsi Naratów oraz przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Niechlów uczestniczących w inicjatywie.” Jak sam tytuł wskazuje dotacja zostanie przeznaczona na utworzenie strony internetowej oraz szkolenia dla mieszkańców wsi które podjęły inicjatywę Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Szkolenia będą obejmowały tematyką pisanie wniosków i zasady aplikowania o dotacje, zarządzanie projektem, źródła finansowania NGO oraz zarządzanie organizacją społeczną. Na szkolenie zapraszamy wszystkich którym bliskie są losy naszych wsi. Kwota dotacji projektu 4500,00 środki własne 500,00.
   Po długim i żmudnym procesie, jakim jest pisanie wniosku o dofinansowanie inicjatywy w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej, na który składają się przygotowanie formalne, wyszukiwanie ofert zgodnych z wymogami, gromadzenie dokumentacji, pozwoleń, projektowanie, planowanie… nadszedł dzień, w którym nasza praca nabrała konkretnych kształtów w postaci dwóch pięknych „witaczy” ustawionych przy drodze nr 305 od strony Góry i od strony Wschowy w ramach projektu odbędą się także wystawy promujące dorobek mieszkańców Sicin zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej które w bieżącym roku obchodzą swój jubileusz, Proces przygotowywania i realizacji projektu trwał niemalże 5 miesięcy, kwota otrzymanej dotacji to 4211,00 zł środki własne to 468,00 zł wniosek sporządziły i zrealizowały Sylwia Danielewicz i Katarzyna Kurdek . Przy wkopywaniu witaczy pomagali: Stanisław Sarnecki, Adam Wawszczyk, Tomasz Plesnar, Emilian Baran i Krzysztof Danielewicz. Zdjęcia do witaczy udostępnił Paweł Wróblewski.

Katarzyna Kurdek    


ostatnie zmiany na tej stronie 2011-10-20 14:05:12 

informacje o nas     kontakt     góra strony