Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatne
Schronisko dla zwierząt


Dnia 31 października 2011r. Gmina Rydzyna zawarła porozumienie z Miastem Leszno. Na mocy tego porozumienia, problemy bezdomnych zwierząt, gmina Rydzyna będzie rozwiązywać z pomocą nowo wybudowanego schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie. Kompetencje i zasady działania schroniska są ściśle określone między stronami porozumienia, tak aby opieka i bezpieczeństwo dla bezdomnych zwierząt było jak największe i jak najlepsze oraz zgodne z ustawą o ochronie zwierząt

www.schronisko.leszno.pl

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
I.         Przyjmowanie zwierząt do Schroniska
 
1.               Do Schroniska przyjmowane są tylko bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Rydzyna
2.               Zwierzęta mogą być przyjmowane do Schroniska tylko przez osoby do tego uprawnione, na zgłoszenie wyznaczonych pracowników UMiG
3.               Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są wpisane do rejestru, w którym zawarte są dane dotyczące zwierzęcia, a w szczególności:
1)               Opis zwierzęcia - gatunek, maść, płeć, oznakowanie
2)               Data przyjęcia do schroniska (dane osoby przekazującej zwierzę)
3)               Dane dotyczące kwarantanny - początek i zakończenie
4)               Dane dotyczące przeprowadzonych szczepień, zabiegów
5)               Dane dotyczące opuszczenia schroniska(adopcja) lub śmierci.
 
4.            W momencie przybycia zwierzęcia do schroniska, pracownik lub lekarz weterynarii dokonuje wstępnych oględzin zwierzęcia.
5.               Zwierzę od momentu przyjęcia musi przejść 14-dniową kwarantannę.
6.               Po przybyciu do Schroniska zwierzę jeśli nie jest oznakowane musi mieć wszczepiony mikroprocesor.
7.               W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta są odseparowane wg następujących kryteriów:
1)               Zwierzęta na kwarantannie
2)               Psy i koty
3)               Zwierzęta chore, ranne lub zdrowe
4)               Szczeniaki i kotki od zwierząt dorosłych (chyba, że są karmione przez samice)
5)               Samce od samic (jeśli nie są jeszcze po zabiegu sterylizacji czy kastracji)
6)               Zwierzęta agresywne od innych
 
II.       Jakie zwierzęta są przyjmowane do Schroniska
1.    Do schroniska są przyjmowane tylko zwierzęta bezdomne.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. art. 4 ust. 16) - „zwierzęta bezdomne" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2.    W momencie zgłoszenia o miejscu pobytu bezdomnego zwierzęcia, przez uprawnionego pracownika Gminy Rydzyna, osoba uprawniona (pracownik schroniska bądź osoba do tego uprawniona) udaje się pod wskazane miejsce i zabiera zwierzę. Jeśli zwierzę jest zdrowe trafia bezpośrednio do schroniska, a jeśli zwierzę uczestniczyło w wypadku jest przewożone bezpośrednio do lecznicy weterynaryjnej.
Telefon zgłoszeniowy 112.
 
 
REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SCHRONISKO
Przyjęcia interesantów - godziny odwiedzin oraz zachowanie się na terenie Schroniska.
1.       Dla osób zainteresowanych adopcją zwierząt Schronisko czynne jest codziennie w
godzinach:
      Od poniedziałku do piątku : 10.00 -16.00
      Od soboty do niedzieli: 9.00 -15.00
2.               Każda osoba wchodząca na teren Schroniska kieruje się do personelu Schroniska.
3.               Zabrania się osobom przychodzącym do Schroniska :
1)       Zbliżać się do zwierząt ( np. głaskanie zwierząt przez kraty ) bez asysty pracownika Schroniska
2)       Karmić zwierzęta - w razie przyniesienia pożywienia dla zwierząt należy je oddać pracownikowi Schroniska.
3)       Drażnić zwierząt.
 
4.               Osobom nietrzeźwym wstęp do Schroniska jest zabroniony.
5.               Decydując się na adopcję zwierzęcia trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości oraz smycz, obrożę dla psa bądź transporter dla kota.
Wydawania (adopcje) zwierząt
1.    Zwierzęta mogą być wydane ze Schroniska osobom innym niż zdeklarowany właściciel po upływie 14 dnia kwarantanny.
2.       Właściciele mają prawo do odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności.
3.       Osoba przygarniająca zwierzę podpisuje umowę adopcyjną oraz uiszcza opłatę za
-        psa:
1)       opcja szczeniaka - 20,00 zł
2)       adopcja psa mieszańca - 37,00 zł
3)       adopcja psa „rasowego" - 61,00 zł
-        kota:
1)       adopcja kociąt - 10,00 zł
2)       adopcja kota dorosłego - 20,00 zł
4.       W przypadku wykupu psa czy kota przez właściciela opłata wynosi 41,00 zł. + koszty
weterynaryjne
tj. szczepienie przeciw wściekliźnie, inne szczepienia, leczenie, mikroczip.
5.       Pracownik schroniska:
1)       Wpisuje w rejestrze zwierząt: dane osobowe, adres oraz nr dowodu osobistego
osoby adoptującej zwierzę
2)       Wydaje książeczkę zdrowia zwierzęcia
3)       Wydaje pokwitowanie ( fakturę ) za pobrane opłaty
6.       Nie wydaje się zwierząt:
1)       osobom, które nie ukończyły 18-go roku życia
2)       osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
3)       osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami
 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne których utrzymywanie lub prowadzenie hodowli wymaga zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. Nr 77, poz. 687 ).
 
1)       amerykański pit bull terrier;
2)       pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3)       buldog amerykański;
4)       dog argentyński;
5)       pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6)       tosa inu;
7)       rottweiler;
8)       akbash dog;
9)       anatolian karabash;
10)    moskiewski stróżujący;
11)    owczarek kaukaski.
      góra strony  |  wstecz Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl