Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatne
WSPIERAMY ZABYTKI


Właściciele obiektów zabytkowych z terenu gminy Rydzyna mogą co roku ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowych obiektach. Każdego roku wnioski należy składać do 15 marca. Dotacja z budżetu gminy może wynieść maksymalnie do 50 %.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2006 roku, dotacją mogą być wsparte inwestycje przy obiektach w złym stanie technicznym, które posiadają znaczenie historyczne, artystyczne i kulturowe.
Do wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo dołączyć:
1) Decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2) Dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
3) Dokumentację fotograficzną obiektu,
4) Decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót,
5) Projekt i pozwolenie na budowę,
6) Program prac.Plik do pobrania: uchwal_rady_miejskiej_rydzyny_zabytki.pdf
Plik do pobrania: zabytki_zalacznik_nr_2_do_uchwaly_sprawozdanie.pdf
Plik do pobrania: zabytki_zalacznik_nr_1_do_uchwal_wniosek.pdf


      góra strony  |  wstecz Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl