Zawiadomienie o zwołaniu Sejmiku Wyborczego Komisji Balonowej
2009-03-09 21:43:32
09.03.2009

KOMISJA BALONOWA                                                                    Warszawa, 6.03.2009 r.
AEROKLUBU POLSKIEGO 
                                                                             AEROKLUBY REGIONALNE 
                                                                  STOWARZYSZENIA I KLUBY BALONOWE 
                                                       będące członkami wspierającymi Aeroklubu Polskiego 


                                                                     ZAWIADOMIENIE 
                             O ZWOŁANIU POSIEDZENIA WYBORCZEGO (SEJMIKU WYBORCZEGO) 
                                                                  KOMISJI BALONOWEJ 

                                                  w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 
                                               w siedzibie Aeroklubu Polskiego w Warszawie 
                                                                   (sala konferencyjna)


Na podstawie pkt. 2.2. Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego, w związku z kończącą się kadencją władz Aeroklubu Polskiego, niniejszym zwołuję Posiedzenie Przewodniczących/Delegatów Sekcji Balonowych Aeroklubów Regionalnych w celu wyboru Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego na kadencję w latach 2009-2012.


Zgodnie z pkt. 2.4. Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnościowych, czynne prawo wyborcze komisji posiadają przewodniczący sekcji balonowych aeroklubów regionalnych lub delegaci sekcji posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez przewodniczącego sekcji i Dyrektora Aeroklubu/Stowarzyszenia/Klubu Balonowego.


Posiedzenie Wyborcze odbędzie się we wtorek 21 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Aeroklubu Polskiego w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 ( sala konferencyjna)


Zgłoszenia do udziału w Posiedzeniu Wyborczym na załączonym formularzu należy nadsyłać do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego w Warszawie do dnia 17 kwietnia 2009 r.

na adres: Aeroklub Polski, Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
lub faxem:  (22) 826-58-84 
lub e-mail: p.kaczynski@aeroklubpolski.plPrzewodniczący Komisji Balonowej
Aeroklubu Polskiego


Adam GruszeckiZałączniki:

- Formularz Zgłoszenia do udziału w Sejmiku Wyborczym
- Program i porządek obrad Sejmiku Wyborczego KM
- Regulamin obrad Sejmiku Wyborczego KM
- Ramowy Regulamin Komisji Specjalnościowych AP
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_na_sejmik_wyborczy_komisji_balonowej.doc
Plik do pobrania: program_i_porzadek_obrad_sejmiku_wyborczego_komisji.doc
Plik do pobrania: regulamin_obrad_sejmiku_wyborczego_komisji_balonowej.doc
Plik do pobrania: ramowy_regulamin_komisji_specjalnociowych.pdfwiadomości z roku 2005 | wiadomości z roku 2006 | wiadomości z roku 2007

Wykonanie i hosting: Halpress