Teoretyczny Kurs Balonowy
2012-01-04 22:59:18
organizowany przez Aeroklub Lubelski w Radawcu (Zmiana terminu!)

Aeroklub Lubelski w Radawcu organizuje w okresie luty- marzec  2012 teoretyczny kurs do licencji pilota balonowego.
Kurs prowadzony będzie w trybie  weekendowym, w ogólnej liczbie 50 godzin lekcyjnych,zgodnie z Programem Szkolenia Balonowego zatwierdzonym w dniu 18 marca 2004 roku przez Prezesa  ULC.

Koszt kursu teoretycznego - 900 zł, płatne gotówką lub przelewem na konto  Aeroklubu Lubelskiego -Bank Spółdzielczy w Lubartowie: 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001.
Warunkiem rozpoczęcia szkolenie jest wpłata przez min. 10 kandydatów zaliczki tyt. szkolenia w kwocie 200 zł na w/w nr konta do dnia 15.02.2012.
W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń kurs zostanie odwołany, a wpłacone zaliczki zwrócone zainteresowanym kandydatom.
Zgłoszenia kandydatów prosimy wysyłać na adres: info@aeroklub.lublin.pl

Adam Gruszecki
Aeroklub Lubelski w Radawcuwiadomości z roku 2005 | wiadomości z roku 2006 | wiadomości z roku 2007

Wykonanie i hosting: Halpress