| WPROWADZENIE | WŁADZE GMINY | PRZETARGI | FORMULARZE | KONTAKT | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
  | WSPÓŁPRACA | SERWIS PRASOWY | AKTUALNOŚCI | GOSPODARKA | TURYSTYKA | KULTURA - OŚWIATA - SPORTSERWIS PRASOWY - INFORMACJE Z WIELU MEDIÓW
ZWIĄZANE GŁÓWNIE Z REGIONEM LESZCZYŃSKIM,
NIE TYLKO Z NASZĄ GMINĄ. SPIS NAJCZĘŚCIEJ
CZYTANYCH 20 INFORMACJI Z OSTATNICH TYGODNI.Ogłoszenie

Wybór wykonawcy

 

                                                                   GMINNE CENTRUM KULTURY

W KRZEMIENIEWIE

64-120 Krzemieniewo,  ul. Zielona 6, tel/fax 0(65) 536 06 77

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE POSADZKI NA TARASIE WEJŚCIOWYM I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W DOMU KULTURY W GARZYNIE

 

1.              Przedmiotem zamówienia jest wymiana posadzki na tarasie wejściowym i instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Garzynie - dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

2.              Termin wykonania zamówienia do dnia 28.10.2005 roku.

3.              Wykonawcy przystępujący do udziału w ww. postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.

4.            Istotne Warunki Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie lub listownie.

5.              Oferty należy składać w terminie do dnia 19 września 2005 roku do godziny 900 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie - gabinet Dyrektora.

6.              Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.              Publiczne otwarcie i odczytanie ofert dokonane zostanie w dniu 19 września 2005 roku o godzinie 915 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie - czytelnia Biblioteki.

8.              Kryterium oceny ofert - cena 100%.

 

 ostatnie zmiany wykonane 2005-09-12 18:11:45 przez GCK Krzemieniewo Gminne Centrum Kultury Krzemieniewo